17.08.2018 - Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Resmi Web Sitesi

ECZANE DUYURULAR

ECZANE YENİ AÇILIŞINDA İSTENİLEN BELGELER

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 20 Nisan 2009 tarih ve 2009/27 sayılı genelgeleri doğrultusunda eczane açılış, nakil, devir, vereseli eczane açılışı, mesul müdür ataması ve ruhsat iptali için Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvurularda istenen belgeler :

ECZANE YENİ AÇILIŞINDA İSTENİLEN BELGELER :

 1. Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, -Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.
 2. Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.
 3. Özgeçmiş:Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.
 4. Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)
 5. Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır).
 6. Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur.
 7. Savcılık belgesi: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.
 8. Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki
 9. Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4×6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).
 10. Ruhsat harç makbuzu aslı

NOT:

İstenilen belgeler (2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 10 (on) gün önce alınmış olmalıdır.

ECZANE NAKLİNDE İSTENİLEN BELGELER

 1. Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, -Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.
 2. Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.
 3. Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır).
 4. Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur.
 5. Savcılık belgesi: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.
 6. Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki
 7. Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı
 8. Ruhsat harç makbuzu aslı: Eczane nakillerinde meşruhat işleminin kaldırılması nedeniyle eczanelerin tüm yer değişikliklerinde ruhsat harcı alınarak yeniden ruhsat düzenlenmesi gerekmektedir.

NOT:

 • İstenilen belgeler (2-3-4-5 inci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 10 (on) gün önce alınmış olmalıdır.
 • 10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ten önce 35 m²’den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmak üzere 35 m²’den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.

ECZANE DEVRİNDE İSTENİLEN BELGELER

 1. Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, -Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.
 2. Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.
 3. Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.
 4. Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)
 5. Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır).
 6. Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur.
 7. Savcılık belgesi: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.
 8. Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki
 9. Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4×6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).
 10. Ruhsat harç makbuzu aslı
 11. Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı
 12. Devir senedi/tutanağı: İl Sağlık Müdürlüğü Eczacısı (Eczacı bulunmadığı durumlarda doktor), Bölge Eczacı Odası yetkilileri huzurunda, hem bu yetkililerin hem de devir eden ve devir alan eczacıların imzalarının bulunduğu tutanak.

NOT:

 • İstenilen belgeler (2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 10 (on) gün önce alınmış olmalıdır.
 • 10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ten önce 35 m2’den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmak üzere 35 m2’den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.

ECZANE MESUL MÜDÜR

 1. Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.
 2. Diploma örneği: Mesul müdürün Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.
 3. Özgeçmiş:Mesul müdürün el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.
 4. Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)
 5. Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır).
 6. Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur.
 7. Savcılık belgesi: Mesul müdür adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.
 8. Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4×6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).
 9. Dilekçe: Mesul müdür atama nedenini gösterir dilekçe.
 10. Mesul müdürlük belgesinin aslı: Mesul müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge.